Priemyselný video-projektor

Priemyselný

video-projektor

render4_base
render4_vizualizacia
previous arrow
next arrow

Vektorová a rastrová projekcia vzorov, šablón, grafiky a značenia

Vizualizácia technických výkresov, vzorov, predlôh a rôznych značení nebola nikdy ľahšia. Jednoduchá a rýchla kalibrácia do priestoru zaistí opakovanú precíznu projekciu, ktorá je škálovateľná vyhotovením projektora Render4 vo verziách – Base, Wide a Vert. Zariadenie je ovládané pomocou programu ADMIN4.0, ktoré umožňuje interaktívnu prácu v CAD prostredí so súbormi DXF.

ADMIN4.0 je modulárny program, ktorý ďalej umožňuje pripájať rôzne periférne zariadenia ako kamery pre detekciu polohy objektov a inšpekciu kvality a správnosti práce a tálne náradie a vytvárať tak automatizované interaktívne pracovné prostredie.

Presná projekcia v rozsahu 40° – 120°

Rozsah projekcie od 40°V / 60°H do 90°V / 120°H a presná kalibrácia poskytuje vysokú flexibilitu pri konfigurácií pracoviska.

Zariadenie do nenáročného prostredia

Render4 je určený do nenáročných prevádzkových podmienok s nízkou prašnosťou a vlhkosťou vzduchu.

Dokonalý obraz

Projekcia grafických obrázkov a videa umožňuje neobmedzené možnosti pri vytváraní interaktívneho vizuálneho navádzania a poskytnutuje zreteľné informácie pre operátora.

CAD, 3D projekcia a kalibrácia

Render4 je ovládaný programom ADMIN4.0 a práca s ním sa prenáša do priestoru vďaka 3D prostrediu CAD. Kalibrácia ponúka na výber množstvo spôsobov, prispôsobených na danú aplikáciu a je taktiež 3D.

Laserový zdroj svetla

Projekcia laserovým svetlom umožní kontrastnú projekciu v tichej prevádzke a bez prehrievania zariadenia.

Prevádzková životnosť – viac ako 20.000 hodín

Životnosť laserového svetla je v závislosti od náročnosti vizualizácie garantovaná na viac ako 20.000 hodín.

Bezpečný pre oči

Aj napriek laserovému svetlu je Render4 bezpečný pre oči.

Vektorová a rastrová projekcia vzorov, šablón, grafiky a značenia

Vizualizácia technických výkresov, vzorov, predlôh a rôznych značení nebola nikdy ľahšia. Jednoduchá a rýchla kalibrácia do priestoru zaistí opakovanú precíznu projekciu, ktorá je škálovateľná vyhotovením projektora Render4 vo verziách – Base, Wide a Vert. Zariadenie je ovládané pomocou programu ADMIN4.0, ktoré umožňuje interaktívnu prácu v CAD prostredí so súbormi DXF.

ADMIN4.0 je modulárny program, ktorý ďalej umožňuje pripájať rôzne periférne zariadenia ako kamery pre detekciu polohy objektov a inšpekciu kvality a správnosti práce a tálne náradie a vytvárať tak automatizované interaktívne pracovné prostredie.

Presná projekcia v rozsahu 40° – 120°

Rozsah projekcie od 40°V / 60°H do 90°V / 120°H a presná kalibrácia poskytuje vysokú flexibilitu pri konfigurácií pracoviska.

Zariadenie do nenáročného prostredia

Render4 je určený do nenáročných prevádzkových podmienok s nízkou prašnosťou a vlhkosťou vzduchu.

Dokonalý obraz

Projekcia grafických obrázkov a videa umožňuje neobmedzené možnosti pri vytváraní interaktívneho vizuálneho navádzania a poskytnutuje zreteľné informácie pre operátora.

CAD, 3D projekcia a kalibrácia

Render4 je ovládaný programom ADMIN4.0 a práca s ním sa prenáša do priestoru vďaka 3D prostrediu CAD. Kalibrácia ponúka na výber množstvo spôsobov, prispôsobených na danú aplikáciu a je taktiež 3D.

Laserový zdroj svetla

Projekcia laserovým svetlom umožní kontrastnú projekciu v tichej prevádzke a bez prehrievania zariadenia.

Prevádzková životnosť – viac ako 20.000 hodín

Životnosť laserového svetla je v závislosti od náročnosti vizualizácie garantovaná na viac ako 20.000 hodín.

Bezpečný pre oči

Aj napriek laserovému svetlu je Render4 bezpečný pre oči.

Ako funguje vizuálna projekcia

Projekcia obrazu pomocou laserového video-projektora je vizualizácia počítačového obrazu do kalibrovaného priestoru tak aby projekciou presne definoval pracovný priestor.

Umožňuje tak vizualizovať presné navádzanie na povrch a objekty v ňom. Laserová video-projekcia je kontrastná a dobre viditeľná na rôznych povrchoch.

Ako funguje priestorová kalibrácia

Render4 a jeho dynamická kalibrácia umožňuje neobmedzené možnosti definície priestoru projekcie. Projektor je vnútorne presne kalibrovaný čo umožňuje kalibráciu do priestoru pomocou kalibračných paternov.

Takáto kalibrácia definuje virtuálny priestor v reálnom prostredí a umožňuje vizualizovať projekciu do priestoru v 3D súradnicovom systéme a adaptovať navádzanie do presných polôh na pracovisku.

Výhody použitia video-projektora a jeho aplikácia

Interaktívna projekcia

Projekciou grafických obrázkov, videa a animácií je možné vytvárať prehľadné a interaktívne informačné vizualizácie.

Presná kalibrácia

Projektor Render4 je presne kalibrovaný do priestoru a umožňuje tak prácu v súradnicovom systéme pracoviska.

Konfigurovateľná a jasná projekcia

Laserový zdroj svetla vytvára kontrastný obraz projekcie a konfiguráciou optiky je možné jednoducho definovať veľkosť pracovného priestoru.

Integrácia 3D a 2D

Precízne prepojenie programu ADMIN4.0 a jeho CAD prostredia s projektorom Render4 pomocou 2D DXF a 3D STL modelov. Pomocou 3D kalibrácie dokáže laserový projektor vizualizovať nie len v 2D priestore na plochu ale aj v 3D priestore na rôzne tvarovanú a zakrivenú plochu a možnosti použitia sa tak stávajú nekonečné.

Široké možnosti použitia a rozšírenia

Riadiaci program ADMIN4.0 umožňuje široké rozšírenie a pripojiteľné periféria ako kamera pre detekciu polohy objektov, automatickú kalibráciu, inšpekciu správnosti pracovných úkonov, digitálne náradie, automatizácia a dlhodobé ukladanie výrobných dát. Zistite viac možnostiach inteligentného vizuálneho navádzania a možnostiach ADMIN4.0.

Interaktívna projekcia

Projekciou grafických obrázkov, videa a animácií je možné vytvárať prehľadné a interaktívne informačné vizualizácie.

Presná kalibrácia

Projektor Render4 je presne kalibrovaný do priestoru a umožňuje tak prácu v súradnicovom systéme pracoviska.

Konfigurovateľná a jasná projekcia

Laserový zdroj svetla vytvára kontrastný obraz projekcie a konfiguráciou optiky je možné jednoducho definovať veľkosť pracovného priestoru.

Integrácia 3D a 2D

Precízne prepojenie programu ADMIN4.0 a jeho CAD prostredia s projektorom Render4 pomocou 2D DXF a 3D STL modelov. Pomocou 3D kalibrácie dokáže laserový projektor vizualizovať nie len v 2D priestore na plochu ale aj v 3D priestore na rôzne tvarovanú a zakrivenú plochu a možnosti použitia sa tak stávajú nekonečné.

Široké možnosti použitia a rozšírenia

Riadiaci program ADMIN4.0 umožňuje široké rozšírenie a pripojiteľné periféria ako kamera pre detekciu polohy objektov, automatickú kalibráciu, inšpekciu správnosti pracovných úkonov, digitálne náradie, automatizácia a dlhodobé ukladanie výrobných dát. Zistite viac možnostiach inteligentného vizuálneho navádzania a možnostiach ADMIN4.0.

Modely projektorov

Projektor so širokým rozsahom projekcie pre rozmerné pracoviská s nízkou montážnou výškou.

Špecifikácia Render4 | Base

Render4 | Base S

• Laserový projektor 4000 lumenov

• Rozsah projekcie z výšky 1 meter: 630/830 mm x 360/470 mm

• Kolmosti z výšky 1 meter: vertikálne kolmo na hranu projekcie (0%)

• Životnosť: 20,000 hodín

• Ochrana: prachu odolný

• Príslušenstvo

Render4 | Base M

• Laserový projektor 4500 lumenov

• Rozsah projekcie z výšky 1 meter: 450/710 mm x 250/400 mm

• Kolmosti z výšky 1 meter: vertikálne kolmo na hranu projekcie. nanstaviteľné  (0-16%)

• Životnosť: 20,000 hodín

• Ochrana: prachu odolný

• Príslušenstvo

Projektor so širokým rozsahom projekcie pre rozmerné pracoviská s nízkou montážnou výškou. Vhodný pre projekcie na málo členité až rovinné povrchy z dôvodu nízkej inštalačnej výšky, ktorá môže spôsobiť tieňový efekt na vyšších prvkoch pracoviska.

Špecifikácia Render4 | Wide

Render4 | Wide M

• Laserový projektor 4200 lumenov

• Rozsah projekcia z výšky 1 meter: 1990 mm x 1120 mm

• Kolmosti z výšky 1 meter: vonkajší posun vertikálne 170 mm za hranou projekcie (15%)

• Životnosť: 20,000 hodín

• Ochrana: prachu odolný

• Príslušenstvo

Render4 | Vert M / L

• Laserový projektor M-4500 lumenov, alebo L-6000 lumenov

• Rozsah projekcie z výšky 1 meter: 560/920 (943) mm x 350/570 (580) mm

• Posun kolmosti z výšky 1 meter: vertik lne kolmo na stred projekcie (44%)

• Životnosť: 20,000 hodín

• Ochrana: prachu odolný

• Príslušenstvo

Projektor Render4

Projekcia ideálna pre vysoko členité povrchy vďaka kolmej projekcií v strede pracoviska a minimalizácií tieňových efektov spôsobených umiestnením projektora na hrane pracoviska.

Špecifikácia Render4 | Vert

Render4 | Vert M / L

• Laserový projektor M-4500 lumenov, alebo L-6000 lumenov

• Rozsah projekcie z výšky 1 meter: 560/920 (943) mm x 350/570 (580) mm

• Posun kolmosti z výšky 1 meter: vertik lne kolmo na stred projekcie (44%)

• Životnosť: 20,000 hodín

• Ochrana: prachu odolný

• Príslušenstvo

Výhody použitia Render4 v priemysle

Spájanie projektorov

Veľkosť pracovného priestoru je možné konfigurovať spájaním projektorov do jedného obrazu čím Render4 umožňuje pokryť projekciou aj rozmerné plochy.

Presná 3D kalibrácia

Kalibrácia projektorov umožňuje presné spojenie s pracovným priestorom a taktiež prepojenie viacerých projektorov do jedného obrazu v 3D priestore.

Projekcia v 3D priestore

3D kalibrácia umožňuje vytvárať projekciu viazanú na presný tvar objektov pomocou pracovného prostredia CAD s podporou 2D výkresov a 3D modelov.

Jednoduchá montáž

Inštalácia, nastavenie aj samotná práca s Render4 a konfiguračným prostredím ADMIN4.0 je užívateľsky nenáročná rovnako ako jeho inštalácia.

Vizuálna projekcia v automobilovom priemysle
Render4 - Vizuálna projekcia v priemysle

Konfigurovateľnosť

Široká ponuka optík umožňuje vytvárať projekciu prispôsobenú pre aplikáciu zmenou rozsahu a kolmosti projekcie. Render4 umožňuje vytvoriť rozsiahlu projekciu aj v malých priestoroch.

Laserový ovládací systém LCS-01 pre projektor Render4

Plnohodnotný kompaktný riadiaci systém do priemyselného prostredia s inovatívnym prístupom k ovládaniu.

Rozšírenie

Pozrite si možnosti rozšírenia pomocou modulov ovládacieho programu ADMIN4.0.

Precíznosť vykresľovania

Zariadene je kalibrované pre presné zobrazenie vzorov na ploche, alebo v priestore.

Použitie projektora Render4 v praxi

Elektrotechnický priemysel

 • Osádzanie elektrotechnických súčiastok na plošných spojoch
 • Zhotovenie káblových zväzkov
 • Montáž elektrických rozvádzačov

Montážne pracovisko

 • Vizualizácia montážnych úkonov
 • Informačná projekcia a navádzanie
 • Projekcia vzorov a predlôh

Balenie a kompletizácia

 • Vizuálne navádzanie pri triedení a balení materiálu
 • Presné a množstevné “pick and place” operácie
 • Skladové riešenia

Bezpečnosť vo výrobe – SAFEin

 • Bezpečnostné vizualizácie
 • Riadenie premávky na pracovisku a skladoch
 • Navádzanie a informovanie pracovníkov na pracoviskách

Riadiaci program ADMIN4.0 – moderný nástroj digitalizácie výroby

Modulárny program asistovanej digitálnej výroby ADMIN4.0, ktorý poskytuje interaktívny spôsob automatizovania manufaktúry v priemysle. Systém ADMIN4.0 pomáha nastaviť efektívne pracovné procesy a kontroluje výstupnú kvalitu produktu.

 • Vizuálne navádzanie a projekcia pracovných inštrukcií 
 • Kamerový systém pre spoluprácu systému s človekom 
 • Robotické riadenie pre autonómne aplikácie a kooperáciu s človekom 
 • Databázovanie údajov a štatistika práce 
 • Pripojiteľné periférie ako pracovné nástroje pre kontrolu kvality práce 

Viac o riešení Render4

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!