Unikátny systém riadenia toku materiálu

UniBox je univerzálny multifunkčný modul pre riadenie vychystávania materiálu svetelnými signálmi. UniBox modul poskytuje grafickú vizualizáciu pomocou OLED displeja, pripojenie rôznych periférií ako váhové počítadlo súčiastok a konfiguráciu inteligentného riadenia v spojení s ADMIN4.0 pre váš sklad čí montážne pracoviská.

UniBox systém Pickt to Light

UniBox systém Pickt to Light

Signalizácia a grafický displej

Svetelná signalizácia LED podsvietením a informačná grafika na farebnom OLED displeji poskytuje operátorovi jednoznačné pokyny pri práci s tovarom a materiálom. Možnosť zobrazovať vlastnú informačnú grafiku umožňuje úzko spojiť zariadenie s výrobnými operáciami.

Wireless pripojenie

Wireless pripojenie pre mobilné aplikácie ako zásobovací vozík či flexibilné skladové pozície. Môže byť pripojený do podnikovej siete, alebo k lokálnej stanici pomocou 2,4/5GHz.

UniBar adresované svetelné pole

UniBox umožňuje pripojenie až dvoch svetelných LED trubíc UniBar o celkovej dĺžke 8 metrov, ktoré adresovanými svetelnými signálmi môžu pokrývať celé pracovisko, zásobovací vozík či skladový regál. UniBar zariadenia sa pripájajú cez konektor RJ45, ktorý je pripravený aj pre zapojenie vlastných riešení pomocou 3-žilového LED pásu.

Napájacie a dátové pripojenie

USB B konektor slúži ako dátové pripojenie k PC so systémom ADMIN4.0 a zároveň ako napájanie 5VDC / 0,5A. Pomocou USB hubu s vlastným napájaním je možné pripojiť neobmedzené množstvo zariadení na jednu USB zbernicu počítača.

Pripojenie periférnych zariadení UniIO

I/O port umožňuje pripojenie a komunikácie s externými zariadeniami pomocou zbernice I2C, alebo digitálnych vstupov a výstupov 5VDC. Port umožňuje pripojiť:

Sensor

Univerzálny senzor je vhodný pre mnohé aplikácie –  montáž dielov, pick-to-light a aplikácie na ochranu pred chybami vo výrobe

Signalizačný buzzer
Buzzer

Zvukový signalizátor pre výstrahu operátora pred zlým úkonom

Tlačidlo pre riešenie Pick to Light
Button

Potvrdzovacie tlačidlo pre procedurálne riadenie výroby ADMIN4.0

12vConverter

Prevodník 5VDC na 12VDC pre pripojenie širokého množstva priemyselných zariadení ako svetelné elementy, tlačidlá, snímače a podobne

Sensor

Univerzálny senzor je vhodný pre mnohé aplikácie –  montáž dielov, pick-to-light a aplikácie na ochranu pred chybami vo výrobe

Signalizačný buzzer
Buzzer

Zvukový signalizátor pre výstrahu operátora pred zlým úkonom

Tlačidlo pre riešenie Pick to Light
Button

Potvrdzovacie tlačidlo pre procedurálne riadenie výroby ADMIN4.0

12vConverter

Prevodník 5VDC na 12VDC pre pripojenie širokého množstva priemyselných zariadení ako svetelné elementy, tlačidlá, snímače a podobne

UniCounter váhové počítadlo

Modul kontroly materiálu pre inštaláciu do vlastného dizajnu stanice. Váhové moduly sú voliteľné s rozsahom od 1 po 10kg a presnosťou 1g. Pripojenie na UniBox modul cez zbernicu I2C. Pomocou váhového modulu môže systém včas upozorniť sklad pre doplnenie materiálu na pracovisko.

UniDock platforma

Pick to Light stanica pre riadený prístup k materiálu na pracovisku, ktorá umožňuje kontrolovať množstvo materiálu pomocou váhového počítadla zabudovanom v platforme a dopĺňacou koľajnicou pre kontinuálny tok materiálu.

UniRack zásobovací vozík

Prepojenie pracoviska a skladu pomocou svetlom riadeného zásobovacieho vozíka pomáha včas upozorniť sklad na dochádzajúci materiál a doplniť ho pomocou zásobovacieho vozíka, ktorý priamo komunikuje s pracovnou stanicou a umožní svetelne párovať dopĺňané pozície na nej.

Riadený tok materiálu na pracovisku

Svetelná signalizácia v pozícií pre vyzdvihnutie materiálu a zobrazením počtu súčiastok na displeji.

Váhové počítadlo kontroluje množstvo vyzdvihnutého materiálu a informuje o zostatku na displeji.

UniBox signalizuje správne vychystanie odobratím požadovaného množstva materiálu.

Operátor je okamžite upozornený pri odobratí väčšieho množstva materiálu či z nesprávnej pozície a vyzvaný na vrátenie.

Svetelná signalizácia v pozícií pre vyzdvihnutie materiálu a zobrazením počtu súčiastok na displeji.

Uvoľnenie pozície a posunutie materiálu zo zásobníka.

Systém Pick to Light

Materiál doplnený.

Technická špecifikácia

Device

UniBox GUIDE 

UniBox SMART 

Counter

Max. power consumption [W] 

2,5

10 

0,1

Input voltage [VDC] 

5

5

5

Max. input current* [A] 

0,5

2

0,02 

Output voltage [VDC] 

-

Max. output current** [A] 

0,4 

1,5 

-

Operating temperature [°C] 

-25 to +50 

-25 to +50 

-25 to +50 

Storage temperature [°C] 

-40 to +60 

-40 to +60 

-40 to +60 

IP protection  

IP 43 

IP 43 

IP 67 

Porovnanie

Unibox Guide

UniCounter

I2C

Unibox Smart

UniCounter

UniBar

Digitálne I/O

I2C

Uni Features

>
0
%
Zníženie chybovosti výroby a nákladov na dodatočnú opravu
>
0
%
Zvýšenie produktivity a ušetrenie času jednotlivých výrobných operácií
>
0
%
Zníženie nákladov na tréning a zavádzanie nových operátorov do výroby

Viac o riešení #unibox

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!