Automatizované riešenie pre THT osadzovanie dosiek plošných spojov

Automatizované riešenie pre THT osadzovanie dosiek plošných spojov

Ako funguje softvér ADMIN4.0 pre aplikáciu THT?

Ako funguje softvér ADMIN4.0 pre aplikáciu THT?

Vizuálne navádzanie

Projekcia značiek, obrázkov či CAD výkresov do pracovného priestoru operátora pre navádzanie a signalizáciu úkonov. Pomocou technológie video, alebo laserového projektora s variabilným rozsahom projekcie a taktiež spájaním viac projekčných zariadení do jedného obrazu je možné pokryť ľubovoľný priestor a nastaviť presnú a kontrastnú projekciu pre akýkoľvek materiál.

Kamerová inšpekcia plošného spoja ADMIN4.0

Kamerová inšpekcia kvality

Systém ADMIN4.0 spája vizuálne navádzanie s kamerovým systémom vďaka čomu je možné nie len vizuálne navádzať, ale aj kontrolovať správne osadenie súčiastok v pozícií a ich orientáciu. Pomocou systému učenia sa stáva z počítačového videnia rutina a nevyžaduje odborné znalosti.

Kamerová detekcia polohy

Systém pomocou kamery rozpoznáva polohu objektov v pracovnom priestore a prispôsobuje im tak polohu vizuálneho navádzania aj inšpekcie kvality, aby zodpovedali presnému umiestneniu. Manipulácia sa tak stáva flexibilná bez nutnosti fixovať výrobky do presnej polohy.

ADMIN4.0 - THT - Through hole technology - kontrola plošných spojov
Online štatistika dát ADMIN4.0

Štatistika

Dlhodobé ukladanie údajov a ich analýza pomáha odhaliť slabé miesta v procese, predikovať výrobu, tempo a spätne dohľadávanie chybných úkonov v prípade reklamácie. Prístup do databázy je lokálny na stanici, alebo zo vzdialeného počítača na sieti.

Riadenie materiálu

Pick to Light systém pre svetelné navádzanie k správnemu materiálu pri osádzaní dosky je nevyhnutné riadenie pre kontrolu súčiastok. Systém zobrazuje počet súčiastok na vyzdvihnutie pre montážny úkon a zároveň kontroluje vyzdvihnuté množstvo pomocou váhového počítadla. Pomocou OLED displeja zobrazuje obrázky a je možné ho rozšíriť o ďalšie periférie.

Procedurálne riadenie

Procedúra je súbor funkčných krokov, ktoré predstavujú výrobný postup. Je možné ich ľahko a interaktívne definovať a operátor tak vníma na monitore všetky dostupné informácie ako popis úkonu a jeho zobrazenie, čas za ktorý ho vykonáva a ďalšie voliteľné informácie.

Kontrola rúk a funkcia FastPick

Monitorovanie polohy rúk operátora a manipulácie s nimi v rámci pracoviska patrí k preventívnym funkciám ADMIN4.0, ktoré včas varujú pred chybným úkonom. Rozpoznanie polohy rúk taktiež umožňuje rýchle vyberanie materiálu z boxov “FastPick”, kedy systém predvída nasledujúcu pozíciu materiálu pre montáž a systém ju signalizuje ešte skôr ako operátor ukončí montážny úkon.

Ďalšie videá

THT riešenie

Viac o riešení THT

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!