Automatizované riešenie pre PCB osádzanie dosiek plošných spojov

Ako funguje softvér ADMIN4.0 pre aplikáciu PCB?

Vizuálne navádzanie

Projekcia značiek, obrázkov či CAD výkresov do pracovného priestoru operátora pre navádzanie a signalizáciu úkonov. Pomocou technológie video, alebo laserového projektora s variabilným rozsahom projekcie a taktiež spájaním viac projekčných zariadení do jedného obrazu je možné pokryť ľubovoľný priestor a nastaviť presnú a kontrastnú projekciu pre akýkoľvek materiál.

Kamerová inšpekcia plošného spoja ADMIN4.0

Kamerová inšpekcia kvality

Systém ADMIN4.0 spája vizuálne navádzanie s kamerovým systémom vďaka čomu je možné nie len vizuálne navádzať, ale aj kontrolovať správne osadenie súčiastok v pozícií a ich orientáciu. Pomocou systému učenia sa stáva z počítačového videnia rutina a nevyžaduje odborné znalosti.

Kamerová detekcia polohy

Systém pomocou kamery rozpoznáva polohu objektov v pracovnom priestore a prispôsobuje im tak polohu vizuálneho navádzania aj inšpekcie kvality, aby zodpovedali presnému umiestneniu. Manipulácia sa tak stáva flexibilná bez nutnosti fixovať výrobky do presnej polohy.

ADMIN4.0 - THT - Through hole technology - kontrola plošných spojov
Online štatistika dát ADMIN4.0

Štatistika

Dlhodobé ukladanie údajov a ich analýza pomáha odhaliť slabé miesta v procese, predikovať výrobu, tempo a spätne dohľadávanie chybných úkonov v prípade reklamácie. Prístup do databázy je lokálny na stanici, alebo zo vzdialeného počítača na sieti.

Riadenie materiálu

Pick to Light systém pre svetelné navádzanie k správnemu materiálu pri osádzaní dosky je nevyhnutné riadenie pre kontrolu súčiastok. Systém zobrazuje počet súčiastok na vyzdvihnutie pre montážny úkon a zároveň kontroluje vyzdvihnuté množstvo pomocou váhového počítadla. Pomocou OLED displeja zobrazuje obrázky a je možné ho rozšíriť o ďalšie periférie.

Procedurálne riadenie

Procedúra je súbor funkčných krokov, ktoré predstavujú výrobný postup. Je možné ich ľahko a interaktívne definovať a operátor tak vníma na monitore všetky dostupné informácie ako popis úkonu a jeho zobrazenie, čas za ktorý ho vykonáva a ďalšie voliteľné informácie.

Kontrola rúk a funkcia FastPick

Monitorovanie polohy rúk operátora a manipulácie s nimi v rámci pracoviska patrí k preventívnym funkciám ADMIN4.0, ktoré včas varujú pred chybným úkonom. Rozpoznanie polohy rúk taktiež umožňuje rýchle vyberanie materiálu z boxov “FastPick”, kedy systém predvída nasledujúcu pozíciu materiálu pre montáž a systém ju signalizuje ešte skôr ako operátor ukončí montážny úkon.

Ďalšie videá

PCB riešenie

Viac o riešení #PCB

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!