Pracovisko vizuálneho navádzania a kontroly ADMIN4.0

Pracovisko vizuálneho navádzania a kontroly ADMIN4.0 je súbor kontrolných a riadiacich funkcií zvyšujúcich efektivitu pracoviska v manufaktúre.

Pomocou svetelných signálov a vizuálneho navádzania kontroluje tok materiálu a jeho správnu inštaláciu a kompletizáciu do finálneho produktu.

Kamerový systém pomáha odhaliť prípadné chyby spôsobené ľudským faktorom a spolu s pripojiteľnými perifériami ako digitálne náradie úplne eliminujú chybovosť produktu.

Pracovisko vizuálneho navádzania a kontroly ADMIN4.0

Pracovisko vizuálneho navádzania a kontroly ADMIN4.0 je súbor kontrolných a riadiacich funkcií zvyšujúcich efektivitu pracoviska v manufaktúre.

Pomocou svetelných signálov a vizuálneho navádzania kontroluje tok materiálu a jeho správnu inštaláciu a kompletizáciu do finálneho produktu.

Kamerový systém pomáha odhaliť prípadné chyby spôsobené ľudským faktorom a spolu s pripojiteľnými perifériami ako digitálne náradie úplne eliminujú chybovosť produktu.

Máte jedinečnú predstavu o digitalizácii vášho pracoviska? Inšpirujte sa a vytvorte si ho na mieru pomocou systému ADMIN4.0.

Ako to funguje?

Použitím laserovej projekcie vytvára ADMIN4.0 jedinečné interaktívne prostredie, ktoré zvyšuje produktivitu pri náročných montážnych úkonoch až 5 násobne a eliminuje chyby vyhotovenia na výrobku. Pomáha taktiež ako tréningové pracovisko pre rýchle zaučenie operátorov.

Veľkosť pracoviska je vďaka systému ADMIN4.0 neobmedzená a spájaním projekčných zariadení pokryje akýkoľvek priestor.

Ako to funguje?

Použitím laserovej projekcie vytvára ADMIN4.0 jedinečné interaktívne prostredie, ktoré zvyšuje produktivitu pri náročných montážnych úkonoch až 5 násobne a eliminuje chyby vyhotovenia na výrobku. Pomáha taktiež ako tréningové pracovisko pre rýchle zaučenie operátorov.

Veľkosť pracoviska je vďaka systému ADMIN4.0 neobmedzená a spájaním projekčných zariadení pokryje akýkoľvek priestor.

Svetelný systém riadenia toku materiálu

Kontrola montážneho materiálu na pracovisku a jeho aktívne zapojenie do procesu je nevyhnutný prvok riadenia toku materiálu sklad-pracovisko a samotnej montáže.

Pick to Light systém UniBox predstavuje pozičné značenie materiálu svetlom pre selekciu komponentov daného montážneho úkonu, dopĺňanie materiálu zo skladu a včasné vyslanie požiadavky na doplnenie.

UniBox modul nezobrazuje len čísla, ale aj grafické informácie v podobe informačných symbolov. Umožňuje pripojiť počítadlo materiálu, svetelnú trubicu a ďalšie zariadenia.

Svetelný systém riadenia toku materiálu

Kontrola montážneho materiálu na pracovisku a jeho aktívne zapojenie do procesu je nevyhnutný prvok riadenia toku materiálu sklad-pracovisko a samotnej montáže.

Pick to Light systém UniBox predstavuje pozičné značenie materiálu svetlom pre selekciu komponentov daného montážneho úkonu, dopĺňanie materiálu zo skladu a včasné vyslanie požiadavky na doplnenie.

UniBox modul nezobrazuje len čísla, ale aj grafické informácie v podobe informačných symbolov. Umožňuje pripojiť počítadlo materiálu, svetelnú trubicu a ďalšie zariadenia.

Plnohodnotné CAD prostredie

Pracovným prostredím ADMIN4.0 je CAD a 3D prostredie, ktoré umožňuje pracovať s 2D krivkami ako aj s 3D modelmi, definovať vizuálne navádzanie rešpektujúc umiestnenie v priestore ako aj kamerové inšpekcie či detekcie polohy objektov. Všetky funkcionality sú vďaka CAD prepojené v jeden funkčný celok a jednoduchým spôsobom tvoria interaktívnu pracovnú mapu.

Rozpoznanie polohy výrobku

Systém ADMIN4.0 umožňuje pomocou kamery rozpoznávať polohu objektov v pracovnom priestore a dynamicky tak prispôsobiť vizuálne navádzanie či inšpekcie kvality aktuálnej polohe výrobku. Detekciu polohy je možné ľahko vytvoriť pomocou 3D modelu, 2D krivky či fotky objektu

Vizuálne navádzanie

Projekcia obrazu na výrobok či preddefinované miesta v pracovnom priestore umožňuje vytvárať vizualizovať pracovné úkony a umožniť tak operátorovi odľahčiť jeho prácu pri náročných montážnych úkonoch a eliminovať tak možné chyby spôsobené operátorom. Systém ADMIN4.0 podporuje grafickú projekciu videoprojektorom Render4 ako aj vektorovú projekciu laserovým projektorom Vector4.

Pick to Light

Kontrola montážneho materiálu na pracovisku a jeho aktívne zapojenie do procesu je nevyhnutný prvok riadenia toku materiálu sklad-pracovisko a samotnej montáže. Pick to Light systém UniBox predstavuje pozičné značenie materiálu svetlom pre selekciu komponentov daného montážneho úkonu, dopĺňanie materiálu zo skladu a včasné vyslanie požiadavky na doplnenie. UniBox modul nezobrazuje len čísla, ale aj grafické informácie v podobe informačných symbolov. Umožňuje pripojiť počítadlo materiálu, svetelnú trubicu a ďalšie zariadenia.

UniBox systém a rozšírenie

Kontrolné mechanizmy UniBox umožňujú počítať presný počet súčiastok na staničke a kontrolovať správny počet vyzdvihnutých súčiastok z boxu. Ďalšie pripojiteľné zariadenia ako snímač prítomnosti ruky v boxe, zvuková signalizácia, tlačidlá a iné.

Kontrola rúk operátora a manipulácie

Systém ADMIN4.0 kontroluje operátora, polohu jeho rúk a manipuláciu s materiálom pomocou 3D kamery, to všetko pre úplné eliminovanie chýb spôsobených operátorom. Či už operátor zobral správny nástroj z pracovného priestoru, alebo správny materiál pre montážny úkon, všetko je vždy pod kontrolou.
3D kamerové aplikácie - detekcia ruky

Inšpekcia a vizuálna kontrola

Systém ADMIN4.0 umožňuje vytvárať kamerové funkcie kontroly kvality a využiť ich pre kontrolu správneho vyhotovenia úkonu či celého výrobku. Spojením s vizuálnym navádzaním umožňuje podmieňovať jednotlivé úkony správnym vyhotovením. Na výber je od základných inšpekčných funkcií až po učené kontroly neurónovými sieťami. Takto nastavený proces úplne eliminuje chybovosť finálneho výrobku.

Digitálne náradie a rozšírenia

Nevyhnutnou súčasťou digitálneho pracoviska sú pripojené periférie a spolupracujúce zariadenia. Systém ADMIN4.0 umožňuje pripojiť digitálne pracovné náradie, senzorické zariadenia, RFID prihlasovanie operátorov, čítačky kódov, tlačiarne a PLC systémy čím je možné zakomponovať pracovisko do komplexného riešenia či využiť digitálne I/O pre signálovú komunikáciu s externými zariadeniami. Široké možnosti rozšírenia systému ADMIN4.0 vytvárajú neobmedzené možnosti integrácie.

Človek – Robot

Systém ADMIN4.0 prepája operátora s robotickým ramenom v rámci jedného pracoviska a umožňuje automatizovať jednoduché a monotónne manipulačné operácie. Zjednodušuje tak operátorom prácu, ktorý sa môžu sústrediť len na podstatnú časť procesu výroby. Prepojenie s kamerovým systémom umožní systém ADMIN4.0 kontrolovať aj kvalitu vyhotovenia komplexných výrobkov.

Spracovanie dát a ich analýza

Procesné a výrobné dáta a ich analýza sú silným nástrojom v nastavení efektívne fungujúceho procesu a odhalenie jeho slabostí. Trvanie jednotlivých úkonov, prestoje, chybové sekcie a odstávky to všetko umožní sumarizovať dlhodobý takt a zlepšiť plánovanie výroby.

Automatické generovanie náročných výrobných programov pomocou CAD

Konfiguračné prostredie ADMIN4.0 pre nastavenie výrobnej procedúry je jednoduché a užívateľsky nenáročné no napriek tomu môžu náročné procedúry potrápiť hlavne ak sa jedná o málo sériovú výrobu a je potrebné často vytvárať nové procedurálne programy.

Výhodou systému ADMIN4.0 je, že zjednodušuje vytváranie programov pomocou preddefinovaných vzorov a automatické generovanie procedurálnych programov na základe vstupných CAD a technických dát.

Systém ADMIN4.0 je teda vhodný aj do jednokusovej výroby nakoľko automatické generovanie programu trvá pár sekúnd.

Automatické generovanie náročných výrobných programov pomocou CAD

Konfiguračné prostredie ADMIN4.0 pre nastavenie výrobnej procedúry je jednoduché a užívateľsky nenáročné no napriek tomu môžu náročné procedúry potrápiť hlavne ak sa jedná o málo sériovú výrobu a je potrebné často vytvárať nové procedurálne programy.

Výhodou systému ADMIN4.0 je, že zjednodušuje vytváranie programov pomocou preddefinovaných vzorov a automatické generovanie procedurálnych programov na základe vstupných CAD a technických dát.

Systém ADMIN4.0 je teda vhodný aj do jednokusovej výroby nakoľko automatické generovanie programu trvá pár sekúnd.

Použitie v praxi

Nekonečné možnosti použitia naprieč celým priemyselným spektrom a manufaktúrou od riadenia montážnych procesov, po tréningové pracoviská a zavádzanie nových operátorov do výroby, vizualizácia predlôh a vzorov pre opracovanie materiálov v málo aj veľkoformátovej produkcií až po informačné a bezpečnostné značenia. Systém ADMIN4.0 pracuje s vašou fantáziou a predstavivosťou o digitálnom pracovisku.

Použitie v praxi

Nekonečné možnosti použitia naprieč celým priemyselným spektrom a manufaktúrou od riadenia montážnych procesov, po tréningové pracoviská a zavádzanie nových operátorov do výroby, vizualizácia predlôh a vzorov pre opracovanie materiálov v málo aj veľkoformátovej produkcií až po informačné a bezpečnostné značenia. Systém ADMIN4.0 pracuje s vašou fantáziou a predstavivosťou o digitálnom pracovisku.
>
0
%
Zníženie chybovosti výroby a nákladov na dodatočnú opravu
>
0
%
Zvýšenie produktivity a ušetrenie času jednotlivých výrobných operácií
>
0
%
Zníženie nákladov na tréning a zavádzanie nových operátorov do výroby
>
0
%
Zníženie chybovosti výroby a nákladov na dodatočnú opravu
>
0
%
Zvýšenie produktivity a ušetrenie času jednotlivých výrobných operácií
>
0
%
Zníženie nákladov na tréning a zavádzanie nových operátorov do výroby

Súvisiace produkty

Viac o riešení Vizuálne navádzanie

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!