Kamerová kontrola a inšpekcia kvality

Komplexná a rýchla kontrola kamerou umožňuje nastaviť výstupnú kvalitu na vysokú úroveň s minimálnym úsilím aj vďaka umelej inteligencií.

3D kontrola

Rozpoznanie scény pomocou 3D kamery pre kontrolu balení, materiálu a manipulácie s ním.

3D inšpekcia

Presná analýza tvarov a rozmerov pomocou 3D skenovania.

Robotika

Komplexná inšpekcia objektov pomocou robotického ramena.

Kamerová kontrola a inšpekcia kvality

Komplexná a rýchla kontrola kamerou umožňuje nastaviť výstupnú kvalitu na vysokú úroveň s minimálnym úsilím aj vďaka umelej inteligencií.

3D kontrola

Rozpoznanie scény pomocou 3D kamery pre kontrolu balení, materiálu a manipulácie s ním.

3D inšpekcia

Presná analýza tvarov a rozmerov pomocou 3D skenovania.

Robotika

Komplexná inšpekcia objektov pomocou robotického ramena.

Systém ADMIN4.0 umožňuje vytvárať kamerové funkcie kontroly kvality a využiť ich pre kontrolu správneho vyhotovenia úkonu či celého výrobku. Na výber je od základných inšpekčných funkcií až po učené kontroly neurónovými sieťami a 3D skenovanie s analýzou odchýlok.

Takto nastavený systém kontroly úplne eliminuje chybovosť finálneho výrobku a spojením s pracoviskom vizuálneho navádzania môže automaticky podmieňovať kontrolou jednotlivých pracovných krokov.

S použitím funkcií rozpoznania polohy je možné určiť polohu objektov v pracovnom priestore a dynamicky tak prispôsobiť polohu inšpekčných funkcií a vizuálneho navádzania, či použiť polohu ako koordináty pre robotické rameno.

Systém ADMIN4.0 umožňuje vytvárať kamerové funkcie kontroly kvality a využiť ich pre kontrolu správneho vyhotovenia úkonu či celého výrobku. Na výber je od základných inšpekčných funkcií až po učené kontroly neurónovými sieťami a 3D skenovanie s analýzou odchýlok.

Takto nastavený systém kontroly úplne eliminuje chybovosť finálneho výrobku a spojením s pracoviskom vizuálneho navádzania môže automaticky podmieňovať kontrolou jednotlivých pracovných krokov.

S použitím funkcií rozpoznania polohy je možné určiť polohu objektov v pracovnom priestore a dynamicky tak prispôsobiť polohu inšpekčných funkcií a vizuálneho navádzania, či použiť polohu ako koordináty pre robotické rameno.

Rozpoznávanie vlastností
Rozpoznávanie a kontrola tvarov
Rozpoznávanie vzorov
Detekcia defektov materiálu
Kontrola príznakov správnosti

Rozpoznávanie vlastností

Rozpoznávanie a kontrola tvarov

Rozpoznávanie vzorov

Detekcia defektov materiálu

Kontrola príznakov správnosti

Rozpoznávanie vlastností

Rozpoznávanie a kontrola tvarov

Rozpoznávanie vzorov

Detekcia defektov materiálu

Kontrola príznakov správnosti

Flir, Basler a HIKROBOT

2D kamera

Intel Real Sense

3D Hand Tracking kamera

Basler Blaze

3D kamera

Photoneo

3D skener

Keyence

2D/3D skener

Flir, Basler a HIKROBOT

2D kamera

Intel Real Sense

3D Hand Tracking kamera

Basler Blaze

3D kamera

Photoneo

3D skener

Keyence

2D/3D skener

Flir, Basler a HIKROBOT

2D kamera

Intel Real Sense

3D Hand Tracking kamera

Basler Blaze

3D kamera

Photoneo

3D skener

Keyence

2D/3D skener

Kamerová kontrola a inšpekcia kvality

Kontrola prítomnosti a správnosti

Kontrola kvality prebieha analýzou obrazu pomocou funkcií:

  • Farebná analýza – kontrola prítomnosti farebného spektra, táto funkcia je používaná v prípade rozdielnych farebných povrchov čo umožňuje robustným spôsobom určiť prítomnosť komponentov v danom mieste.
  • Kontrola tvaru – Rozpoznávaním tvaru objektov a porovnávaním s referenciou umožňuje kontrolu prítomnosti správneho tvaru na mieste inšpekcie.
  • Barcode, QR a OCR – Rozpoznanie čísel a textov po gravírovaní či tlačení na produkt a vyčítavanie čiarových a QR kódov a ich kontrola či automatické kategorizovanie.
  • Zmena inteligentná analýza rozpoznávajúca zmenu v inšpekčnom regióne ľahko použiteľná pre rozpoznanie len prítomnosť objektov ako ruka a nástroj či komponenty.
  • Príznaky – Funkcie vyhľadávania analyticky naučeného tvaru v obraze umožňuje rýchlo a jednoducho definovať objekt, ktorý má byť záujmom kontroly.

Inšpekcia kvality a tvarov

Detailnou analýzou tvarou je možné určiť veľkosť, uhol a vzájomnú vzdialenosť voči referencií čo umožňuje precízne vyhodnotiť správnosť vyhotovenia objektov.

Neurónové siete pre kontrolu kvality

Moderná a pokroková forma analýzy obrazu pomocou umelej inteligencie. Vytvorenie funkcionality prebieha formou učenia na základe reálnych snímok zameraných na objekty, komponenty a súčiastky a takýmto spôsobom je možné naučiť a priebežne doúčať. Časom sa tak stáva z inšpekcie robustná funkcia, ktorá s vysokou presnosťou rozpoznáva tvary objektov, ako aj defekty na nich a to aj pri meniacich sa ambientných či procesných podmienkach. Práve prispôsobivosť povyšuje tento druh inšpekcie nad klasické metódy analýzy obrazu.

Neurónové siete pre inšpekciu kvality

Rozpoznávanie defektov na objektoch a povrchoch patrí k neodmysliteľnej výbave moderného inšpekčného pracoviska. Pomocou naučených chýb dokáže systém rozpoznať defekt materiálu či chybovosť povrchu a vyhotovenia.

Detekcia objektov pomocou CAD

Neodmysliteľnou súčasť kamerového systému je rozpoznanie polohy objektov v priestore a automatické prispôsobenie výrobnej technológie do novej polohy ak napríklad vizuálne navádzanie, kamerový systém, robotické rameno a iné…

Možnosť rozpoznať polohu pomocou CAD súborov, DXF kriviek a STL modelov. Takto je možné prepojiť technické výkresy s kamerovým programom.

Detekcia objektov pomocou detekčných značiek

Robustnejší spôsob rozpoznania polohy pomocou detekčných značiek vhodná pre dynamicky sa meniace polohy objektov, nástrojov a iných.

3D kontrola

Presnosť

V závislosti od použitej 3D kamery sa presnosť pohybuje v rozmedzí od 0,5 do 50mm čo umožňuje vytvárať jednoduché ako aj náročné riešenia na mieru.

Kontrola úplnosti paliet a balení

3D kamera je ideálny nástroj pre kontrolu úplnosti balenia palety. S presnosťou analyzuje každú krabicu a každú vrstvu tak aby pri balení nedošlo k nedodržaniu predpísaného množstva.

Detekcia objektov a ich polohy

3D analýza priestoru a rozpoznanie objektov a ich polohy v ňom umožňuje kontrolovať správnosť zostavenia, alebo vyhotovenia balení, výrobkov či zostavenia.

Monitorovanie rúk a manipulácie v priestore

Monitorovanie operátora v pracovnom priestore umožňuje kontrolovať činnosť a upozorniť na nesprávnu manipuláciu a tým predchádzať chybám.
3D kamerové aplikácie - detekcia ruky

Ovládanie pomocou gestikulácie

Operátor môže jednoducho ovládať výrobný proces pomocou rúk gestikulovaním signálov ako pozastaviť, zastaviť a iné…

3D inšpekcia

Skenovanie lineárnym skenerom

Najpresnejšia forma skenovania povrchu a jeho analýzy s presnosťou na tisíciny milimetra. Statické uchytenie skenovacej hlavy s pohyblivým objektom či na lineárnom pojazde, alebo robotickom ramene umožní vytvárať zo skenovaného objektu vysoko presný 3D model, prípadne len analyzovať odchýlky na kontinuálne skenovanom profile.

Profilometria

Primárne najpresnejší spôsob analýzy povrchu je skenovanie profilu a aplikovanie meracích funkcií, ktoré vyhodnotia správne rozmery skenovaného objektu, alebo defekty na povrchu.

3D skenovanie v pohybe

Uvedením skenovaného objektu alebo hlavice skenera do pohybu je možné vytvoriť precízny 3D model a komplexne analyzovať tvar a defekty na povrchu.

3D kamerové aplikácie - kontrola kvality - detekcia škrabancov

3D meranie

Analýza komplexného 3D modelu je vhodná nie len pre lokálnu analýzu tvaru ale aj celkové meranie pozícií a rozmerov celého skenovaného objektu.

Robotické skenovanie

Spojenie lineárneho, alebo 3D skenera s dynamikou robotického ramena je možné skenovať aj komplexné objekty polohovaním skenovacieho zariadenia do potrebných pozícií.

Referenčná kontrola s 3D modelom

Výsledok 3D skenovania je 3D model, ktorý je možné následne porovnať s referenčným 3D modelom a určiť vzájomné odchýlky a analyzovať tak presnosť, alebo chybovosť vyhotovenia.

Prispôsobenie s ADMIN4.0

Množstvo možností ktoré ponúka technológia 3D skenovania je možné na mieru prispôsobovať s ADMIN4.0.

3D kamerové aplikácie - point cloud

Robotika

Robotické riadenie, manipulačné aplikácie a inšpekčná kontrola

Systém ADMIN4.0 podporuje konfiguráciu robotického ramena Universal Robots a umožňuje tak rozširovať možnosti pracoviska vizuálneho navádzania o robotické operácie či vytvárať autonómne stanice pre manipuláciu, montáž či kontrolu kvality.

Universal Robots

UR roboty sú ideálnym riešením pre konfiguráciu širokého množstva aplikácií vďaka ich univerzálnosti, konfigurovateľnosti a jednoduchosti použitia. Sú tak jedinečným nástrojom pre systém ADMIN4.0.

Integrácia s ADMIN4.0

UR roboty sú plnohodnotne integrované do konfiguračného prostredia systému ADMIN4.0 a môžu tak byť prepojené s ostatnými funkciami ako kamerové videnie, 3D skenovanie, vizuálna projekcia a navádzanie a podobne.

Dynamické riadenie

Konfigurácia robotického riadenia umožňuje vytvárať nie len statické koordináty robota, ale aj dynamické, čo umožňuje adaptovať robota do meniaceho sa prostredia a spojením s kamerovým systémom prispôsobovať jeho koordináty pohyblivým objektom v pracovnom priestore.

Aplikácie v priemyselných odvetviach

Manipulácia a montáž
Kontrola kvality
Spolupráca človek - robot
Spolupráca človek-robot

Viac o riešení Vision

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!