Automatizované riešenie pre olepovanie výsekových nástrojov

Automatizované riešenie pre olepovanie výsekových nástrojov

ADMIN4.0 s modulom DieCut

ADMIN4.0 s modulom DieCut

Presné vizuálne navádzanie

Pomocou vstupného CAD súboru systém automaticky vygeneruje pozície pre vizuálne navádzanie a zadelí ich do procedurálnych krokov, ktoré následne automaticky vykonáva a navádza operátora.

Podpora DXF súborov a kompatibilita s CAD

ADMIN4.0 podporuje vstupné dáta vo formáte DXF a kompatibilitu CAD v rámci modulu DieCut má vytvorenú pre nástroje Impact CAD a Artios CAD.

Flexibilita pri práci

Pozičné značky umiestnené na výsekovej platni a podložke gumeného pláta zabezpečia voľnosť pri manipulácií a vďaka nim sa vizuálna projekcia sa vždy nastaví do správne polohy.

Kalibrácia pomocou ARUCO značiek

Veľkosť XXL

Nadrozmerné výsekové platne a gumené pláta sa môžu prekrývať a tak sa zmestia do pracovného priestoru aj napriek veľkým rozmerom (3000 x 2000mm).

Silné vizuálne navádzanie

Systém ADMIN4.0 vytvorí kombináciou správnych projektorov jasnú a kontrastnú projekciu ktorá neujde žiadnemu oku.

Kontrola vyhotovenia

Každá pozícia pre olepenie na výsekovom nástroji ako aj každý gumený dielec vybratý z gumeného pláta je kontrolovaný kamerovým systémom a umožňuje tak precízne kontrolované olepenie, ktoré nevytvára priestor na chyby.

Kalibračné nástroje

Všetko potrebné na kalibráciu je štandardná doska výsekového nástroja gravírovaná podľa predlohy.

Optimalizácia rozmerných nástrojov

Systém ADMIN4.0 dbá na komfort pri práci a preto delí rozmerné pracovné dosky podľa potreby na celú, polovičnú či kvartálnu plochu a umožňuje tak operátorovi otáčať nástroj do dostupnej polohy po dokončení určitej časti nástroja.

Neobmedzený pracovný priestor

Veľkosť pracovnej plochy je daný rozsahom projekcie a ten je ľubovoľne konfigurovateľný spájaním viacerých projektorov. Takto konfigurovaný systém umožňuje vytvoriť priestor o veľkosti napríklad 3m x 2m pri inštalačnej výške len 2 metre, prípadne 1,5m x 1m pri výške 1m.

Satelitné pracovisko

Z dôvodu optimalizácie miesta na pracovnej ploche je možné oddeliť pracovný priestor výsekového nástroja pomocou satelitného modulu určeného pre gumenú platňu s vlastným kamerovým systémom a vizuálnym navádzaním.

Štatistika

Všetky výrobné dáta sú dlhodobo zaznamenávané do prístupnej SQL s analýzou a grafickým prehľadom dát z lokálnej stanice, alebo vzdialeným pripojením cez web prehliadač.

Štatistika výrobných dát ADMIN4.0

Ušetrite až 50% pracovného času

Systém ADMIN4.0 DieCut šetrí v priemere 50 až 75% času potrebného pre olepovanie výsekového nástroja vďaka automatickému vizuálnemu navádzaniu. Miera úspory je úmerná náročnosti vyhotovenia.

Riešenie so spoločným pracovným priestorom

Riešenie s rozdeleným pracovným priestorom

Viac o riešení DieCut

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!