ADMIN4.0 - ASISTOVANÁ DIGITÁLNA VÝROBA V PRIEMYSLE 4.0

Digitalizácia procesov v priemysle s ADMIN4.0 otvára priestor inováciám a riešeniam zvyšujúcim efektivitu, úsporu a kvalitu. Nároky kladené na operátorov vyžadujú automatizáciu ich činností či už nahradením autonómnou technológiou, alebo zefektívnením ich práce.

Riešením je digitalizácia procesov pomocou nástroja asistovanej digitálnej výroby ADMIN4.0, ktorý spája šikovné ruky človeka s precíznosťou a spoľahlivosťou stroja a poskytuje ako pasívne tak aj aktívne prvky automatizácie a kontroly v manufaktúre.

Program ADMIN4.0 je určený primárne do manufaktúry naprieč celým priemyselným spektrom v spojení s človekom ako aj v autonómnom procese:

 • Zefektívnenie výrobných procesov
 • Zvyšovanie kvality výrobkov
 • Znižovanie nárokov na pracovníkov
 • Urýchlenie zaškolenia pracovníkov do výroby
 • Znižovanie nákladov na odstránenie chýb

ADMIN4.0 je silným nástrojom pre široké spektrum priemyslu:

 • Montážna výroba
 • Strojársky priemysel
 • Stavebný priemysel
 • Drevospracujúci priemysel
 • Papierenský priemysel
 • Sklady
 • A iné

Medzi jeho hlavné funkčné prvky patrí:

 • AR vizuálne navádzanie
 • 2D a 3D analýza obrazu
 • Materiálový manažment
 • Robotika
 • Zaznamenanie a spracovanie výrobných dát

Zero-Code platforma ADMIN4.0

Užívateľský program umožňujúci komfortnú konfiguráciu funkčných riešení bez znalosti programovania.

ADMIN4.0 vytvára a prepája nástroje digitalizácie, výrobné procesy a človeka v jeden celok pomocou interaktívnej výrobnej procedúry.

Hlavné funkcie

pick2light_icon
Pick to Light systém a materiálový tok
camera_icon
Kamerová kontrola kvality
3dscan_icon
3D skenovanie povrchu
projektor_icon
Vizuálne navádzanie
robot_icon
Robotické riadenie
yxz_icon
Prepájanie funkcií v súradnicovom systéme pomocou CAD prostredia
ar_icon
Rozšírená realita
pick2light_icon
Pick to Light systém a materiálový tok
camera_icon
Kamerová kontrola kvality
3dscan_icon
3D skenovanie povrchu
projektor_icon
Vizuálne navádzanie
robot_icon
Robotické zariadenia
yxz_icon
Prepájanie funkcií v súradnicovom systéme pomocou CAD prostredia
ar_icon
Rozšírená realita

Rozšíriteľnosť

card_icon
Čítačky kariet
barcode_icon
Snímač čiarových kódov
tlaciaren_icon
Tlač
naradie_icon
Digitálne náradie
Pripojiteľnosť systémov IO, PLC, SQL, ERP, MES, WMS
Hand Tracking
card_icon
Čítačky kariet
barcode_icon
Snímač čiarových kódov
tlaciaren_icon
Tlač
naradie_icon
Digitálne náradie
Pripojiteľnosť systémov IO, PLC, SQL, ERP, MES, WMS
Hand Tracking

Dáta

tablet_icon
Vzdialené ovládanie cez Android
data_icon
Ukladanie a vizualizácia výrobných dát
generovanie_icon
Automatické generovanie výrobných programov
tablet_icon
Vzdialené ovládanie cez Android
data_icon
Ukladanie a vizualizácia výrobných dát
generovanie_icon
Automatické generovanie výrobných programov

ADMIN4.0 | WorkManager

Platforma ADMIN4.0 poskytuje dve úrovne obsluhy. Operátor pracuje v prostredí WorkManager určenom pre obsluhu spusteného programu a prostredie pre úpravu tohto programu Studio.

WorkManager z pohľadu operátora je správa pracoviska ADMIN4.0, kde reprezentuje a vykonáva procedurálny program konfigurovaný pre danú stanicu.

Zobrazuje všetky potrebné informácie ako:

 • Riadiace a informačné prvky
 • Informácie o aktuálnom výrobnom úkone
 • Čas a tempo práce pre štatistický prehľad nad pracoviskom

WorkManager autonómne vykonáva konfigurovaný program a funguje ako Runtime pracoviska.

ADMIN4.0 | Studio

Jedným kliknutím vo WorkManager otvoríte konfiguráciu programu ADMIN4.0 Studio, bez potreby pripojiť programovací počítač, či otvárať inú aplikáciu.

3D prostredie pre prácu s 3D a 2D modelmi Vám umožní vytvoriť digitálne dvojča pracoviska a procesu v ktoré následne prepájate s funkciami ako:

 • Kontrola a inšpekcia pomocou AI
 • Rozšírená realita a vizuálne navádzanie
 • Analýza a kontrola 2D a 3D tvarov
 • Rozpoznanie polohy a tracking objektov
 • Vytváranie procedurálnych programov
 • Riadenie periférií

Špecifikácia ADMIN4.0 | Funkcie

 • Vizuálne navádzanie pomocou video a laserového projektora
 • Spojené projektorov a rozširovanie projekčnej plochy
 • Rozšírená realita v tablete, alebo smart okuliaroch
 • Kamerové 2D inšpekčné aplikácie pomocou AI
 • Detekcie polohy a tracking objektov 2D kamerou
 • 3D analýza a kontrola objektov a ich tvaru
 • Robotické riadenie pre komplexnú inšpekciu a skenovanie objektov
 • Hand Tracking a kontrola rúk a manipulácie
 • Android aplikácia pre vzdialené ovládanie
 • Materiálový manažment Pick to Light
 • Komunikácia s periférnymi zariadeniami
 • Automatické spracovanie výrobných dát do procedurálneho programu
 • Ukladanie výrobných dát do SQL a vizualizácia zo vzdialeného prístupu cez WEB server
 • Prepojenie na vzdialený server, databázu SQL, alebo systém MES / ERP
 • Knižnica API pre komunikáciu s ADMIN4.0

Možnosti aplikácie

Systém asistovanej digitálnej výroby ADMIN4.0 je primárne učený do manufaktúry a kolaborácie s človekom, ako aj do automatizovanej výroby:

 • Digitalizácia výrobných úkonov a procesov pracoviska
 • Tréningové pracovisko
 • Navádzanie operátora vizuálnou inštruktážou
 • Kontrola kvality počas montáže, ako aj po zhotovení
 • Inšpekcia kvalita zameraná na nulovú chybovosť
 • Manažment materiálu na pracovisku ako aj na ceste k nemu
 • Robotické manipulačné kolaborácie a komplexná inšpekcia kvality výrobkov

Analýza obrazu

Kamerová kontrola a inšpekcia

Umožňuje pracovať s počítačovým videním a prepájať ho s inými funkciami ADMIN4.0 a vytvárať tak interaktívne a autonómne procedúry pre kontrolu kvality, inšpekciu vyhotovenia, detekciu polohy, rozpoznávanie objektov a iné…

Špecifikácia

 • Funkcie počítačového videnia pomocou 2D a 3D kamery
 • Kalibrácia obrazu kamery a súradnicová 3D kalibrácia do priestoru
 • Prepojenie s CAD a práca v súradnicovom systéme
 • Inšpekčné funkcie: Analýza farby, tvarov, inteligentné inšpekcie, neurónové siete, 3D inšpekcia
 • Detekcia polohy objektov pomocou: 3D modelu, 2D kriviek, značiek ARUCO

3D skenovanie

3D skenovanie povrchu objektov umožňuje detailne analyzovať tvar a správnosť vyhotovenia s vysokou presnosťou a referenčne analyzovať pomocou 3D modelu.

Špecifikácia

 • 3D snímanie a analýza pomocou 3D kamery a skeneru
 • 3D skenovanie tvarov a ich analýza
 • Kontrola odchýlok skenovaných tvarov voči referenčnému modelu
 • Prepojenie s CAD a práca v súradnicovom systéme

3D analýza

Spracovanie 3D dát umožňuje monitorovať pracovisko a manipuláciu s materiálom v ňom ako monitorovanie rúk operátora, kontrola balení na palete, kontrola prítomnosti materiálu.

Projekcia a navádzanie

Video projekcia Render4

Projekcia obrazu pomocou video-projektoru Render4. Projekcia rastrovej grafiky, vzorov, bezpečnostných značiek a vytváranie vizuálneho navádzania.

Špecifikácia

 • Podpora pre video-projektor Render4 a iné rastrové projektory
 • Súradnicová 3D kalibrácia do priestoru
 • Funkcia vnútornej kalibrácie projektora
 • Prepojenie s CAD a práca v súradnicovom systéme
 • Projekcia DXF kriviek, grafických obrázkov a vzorov, video inštrukcií a animácií

Laserová projekcia Vector4

Projekcia obrazu pomocou laserového projektoru Vector4. Projekcia presnej vektorovej grafiky, technických výkresov, vzorov a navádzacích značiek.

Špecifikácia

 • Podpora pre laserový projektor Vector4
 • Súradnicová 3D kalibrácia do priestoru
 • Funkcia vnútornej kalibrácie projektora
 • Automatická re-kalibrácia pomocou Corner Cubes
 • Prepojenie s CAD a práca v súradnicovom systéme
 • Projekcia vektorovej grafiky, kriviek a DXF
VIzuálne navádzanie v stavebníctve

Robotické riadenie

Universal Robots

Robotické riadenie pre roboty Universal Robots a ich konfiguráciu. Vytváranie aplikácií pre podporu operátora na pracovisku, manipuláciu a polohovanie objektov, alebo robotické videnie.

Špecifikácia

 • Podpora pre jedno robotické rameno Universal Robots UR3, UR5 a UR10
 • Jednoduché vytváranie trajektórií a riadenie robotického ramena typu Universal Robots
 • Prepojenie s procedurálnym riadením a ostatnými funkciami ADMIN4.0

Pick to light

Pick to Light materiálový manažment

Svetelný manažment materiálu na pracovisku je základnou funkciou systému asistovanej výroby ADMIN4.0 a umožňuje navádzať operátora od vychystania a dopĺňania materiálu na pracovisku po samotnú montáž na správne miesto a v správnom poradí.

Špecifikácia

 • Ovládanie jednej alebo viacerých pozícií pomocou adresovateľných LED pásov
 • Možnosť váženia materiálu
 • Interakcia pomocou obrázkov a LED signalizácie
 • Pripojenie ďalších IO periférií

CAD systém

2D/3D vývojové prostredie

Základom pracovného prostredia ADMIN4.0 je dizajnové prostredie procesu v podobe 2D a 3D digitálneho dvojčaťa skutočnej scény. Takto digitalizovaná scéna pracoviska umožňuje dotvárať vizuálne funkcie a prepájať ich s procesom.

Špecifikácia

 • Zobrazenie modelov a kriviek
 • Kreslenie 2D objektov
 • 3D digitalizácia pracovného priestoru
 • Prepájanie vizuálnych funkcií pracoviska

Rozšírená realita

Rozšírená realita a mobilná kontrola kvality

Nasadenie systému do mobilných zariadení vytvára nástroj kvality a inštruktáže do ruky. S využitím nášho jedinečného systému ADMIN4.0 viete vytvoriť takúto mobilnú interakciu z akéhokoľvek zariadenia.

Špecifikácia

 • Podporuje Android a iOS
 • Mobilný telefón, tablet, okuliare
 • Plná podpora funkcií systému ADMIN4.0
 • Automatické rozpoznanie objektov a ich polohy

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia pomáha systému ADMIN4.0 určovať kvalitu a učí sa spolupracovať s operátorom. Je nevyhnutný prvkom pre zaistenie robustného fungovania inšpekčného systému a sprevádza užívateľa od vytvorenia programu až po nasadenie.

Špecifikácia

 • Rozpoznanie správnosti (klasifikácia)
 • Rozpoznanie defektov (segmentácia)
 • Rozpoznanie objektov (detekcia)

Spracovanie výrobných dát

Procesné a výrobné dáta a ich analýza sú silným nástrojom v nastavení efektívne fungujúceho procesu a odhalenie jeho slabostí. Trvanie jednotlivých úkonov, prestoje, chybové sekcie a odstávky to všetko umožní sumarizovať dlhodobý takt a zlepšiť plánovanie výroby.

Manufaktúra a analýza ľudského faktoru
Vzdialená správa a analýza dát
Automatizovaný zber a archivácia dát

Zber dát

 Meranie časov a trvanie úkonov

 Senzorické dáta z pracovných nástrojov a automatických zariadení

 Fotodokumentácia vyhotovenia produktu

Vizualizácia a analýza dát

 Prístup k dátam po sieti cez WEB prehliadač

 Vizualizácia dát v grafe

 Spracovanie dát a filtrovanie

 Automatické vyhodnotenie zberaných dát

Kompatibilita

Zápis do lokálnej aj vzdialenej SQL databázy

 Napojenie na externé systémy MES a WMS

Viac o riešení #ADMIN4.0

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!